Hledat

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

 

Klinika adiktologie ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

 IPREV je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. Pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Více informací získáte na webu IPREV