Hledat

 Mgr. Adamusová Helena 
         PPP Břeclav          metodik prevence, speciální pedagog                        

 Mgr. Barnatová Tereza DiS.
         PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum pro drogové a jiné závislosti            lektor programů PP, sociální pedagog               

Mgr. Berková Tereza
         Semiramis CPP Praha             vedoucí CPP

 Mgr. Burešová Iva
         SVP HELP Uherské hradiště            speciální pedagog

 Mgr. Čablová Markéta
         SVP STŘED z.s. Třebíč           koordinátorka programů PP, speciální pedagog

 Mgr. et MgA. Čermáková Markéta
         CSSP - Pražské centrum primární prevence, ZŠ u sv. Štěpána Praha             školní psychologie, duševní zdraví, ADHD, psycholog

 Mgr. Černochová Alžběta
         Proxima Sociale o.p.s.   Praha          koordinátorka a lektorka programů selektivní prevence, lektorka vzdělávání pedagogů

 Mgr. Dymokurský Oto 
         Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie            vysokoškolský pedagog, psycholog

 Mgr. Exnerová Jírová Markéta
        
Semiramis,z.ú., Nymburk             PPRCH, rodinná terapie, gestalt terapie s dětmi, odborné vedení
 
 Mgr. Ferdová Jana
        
PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum pro drogové a jiné závislosti              lektorka programů PPRCH, psycholog

 Mgr. Fialová Helena
        
Centrum primární prevence Magdalena, o.p.s. Mníšek pod Brdy          odborný garant, psycholog

 Mgr. Gabrhelík Roman PhD.
        
Klinika adiktoogie 1.LF UK a VFN Praha                 zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 Mgr. Grochal Lukáš
        
Bílý nosoreožec, o.p.s., Ostrava              koordinátor programů PP

 Mgr. Havlíková Jana
        
Magistrát hl. města Prahy             krajský školský koordinátor prevence

 Mgr. Hendrychová Nikola
        
PPP a SPC Náchod             metodik prevence

 Holečková Hellen
        
PPP Praha 11,12            metodik prevence, speciální pedagog

 Mgr. Houšťavová Silvie
        
PPP a SPC Olomouc              vedocuí pracoviště Přerov

 Mgr. Hricz Miroslav
        
Prevalis, z.s.  Praha           předseda spolku

 Hruška Josef
         Do světa z.s. Strakonice         lektor primární prevence

 Mgr. Hubínková Markéta Dis.
        
Cesta integrace, o.p.s.   Říčany              vedoucí a lektor primárně preventivních  programů na školách, adiktolog

 Mgr. Chmelařová Lenka
        
PPP Praha 6                  metodik prevence, psycholog


 Bc. Jandáč Tomáš
       
Centrum primární prevence Magdlena,o.p.s., Mníšek pod Brdy             lektor PP

 Ing. Krmelová Eliška
       
Hope4kids Praha           vedoucí lektorka etické dílny

 Bc. Křivanová (Kozáková) Barbora DiS.
       
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové            lektorka programů dlouhodobé prevence RCH, vzdělávání pedagogických pracovníků


 Mgr. Kubů Romana
        
Oblastní Charita JIhlava, CPP Vrakbar Jihlava             vedoucí CPP a lektor - instruktor

 Bc. Kvochová Martina
       
Semiramis, z.ú. Hradec Králové             lektor primární prevence rizikového chování

 Bc. Lepková Gabriela DiS.
       
Prostor pro, o.p.s. Hradec Králové            vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, lektorka preventivních programů

 Mgr. Macková Lenka
        
PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum pro drogové a jiné závislosti               lektor programu PP pro střední školy,  psycholog

 PeadDr. Marušková Lenka
        
PPP Praha 1,2,4                metodik prevence, psychoped

 Prof. PhDr. Miovský Michal PhD.
        
Klinika adiktoogie 1.LF UK a VFN Praha              přednosta kliniky, klinický psycholog

 Mgr. Molnár Jan
        
Maják. Liberec              ředitel

 Mgr. Musilová Jitka DiS.
        
PPP a SPC Hradec Králové               metodik prevence, psycholog

 Mgr. Oršulíková Irena
        
PPP a SPC Olomouc             speciální pedagog, metodik prevence Přerov


PhDr.  Pavlas Martanová Veronika, PhD.
           PPP Praha 6           psycholožka

 Mgr. Pokorná Irena  
         Dům tří přání z.ú. Praha            Vedoucí Centra

 Bc. Popelková Petra
       
Prostor pro, o.p.s., Hradec Králové               pracovník PP Spirála

 Mgr. Recová Vlasta
        
PPP Prostějov               psycholog

 Mgr. Schwarc Štefan
        
Do světa, z.s., Strakonice           ředitel

 PhDr. Skácelová Lenka
        
PPP Brno,  pracoviště Poradenské cetrum pro drogové a jiné závislosti               vedoucí pracoviště, metodik prevence Brno-město

 Mgr. Sobková Michaela
        
ZŠ Pelhřimov             ŠMP, TU, speciální pedagog

 Bc. Et Bc. Sodomková Nikola
       
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové             lektorka dlouhodobé primární prevence na základních školách, vzdělávání pedagogů

 Mgr. Ševčíková Pavla
        
PPP a SPC Olomouc             oblastní metodik prevence, psycholog

 PhDr. Ševčíková Renata
        
ČŠI JM inspektorát Brno             školní inspektorka

 Ing. Šmíd Petr, DiS.
       
Portus Prachatice, o.p.s.           garant primární prevence, lektor kyberkriminality

 Mgr. et Mgr. Tóthová Kamila DiS.
        
ZŠ Jirkov            školní psycholog

 Mgr. Učňová Jana
        
ZŠ a MŠ Údolí Desné, Rapotín               ŠMP, učitel aprobace matematika, anglický jazyk

 Bc. Václavík Petr
        
PPP Písek             vedoucí poradny, metodik prevence

 Mgr. Vácha Pavel
        
PPP České Budějovice               ředitel

 PhDr. Vrbková Helena
        
Život bez závislostí, z.s.  Praha             ředitelka

 Mgr. Vyhnanovská Marie
        
PPP a SPC Vysočina, pracoviště Jihlava, Bílý kruh bezpečí Jihlava                 metodik prevence, psycholog


© 2017 OSPRCH. All Rights Reserved. Designed By A.M:.