Hledat

 

Mgr. Adamusová Helena 
         PPP Břeclav, metodik prevence, speciální pedagog                     

 

Mgr. Barnatová Tereza DiS.       

        PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova,  lektor programů PP, sociální pedagog    

 

Mgr. Baumová Kristýna
         Magdalena, o.p.s., Mníšek pod Brdy, odborná ředitelka prevence a vzdělávání        

 

Mgr. Berková Tereza
         Semiramis CPP Praha, vedoucí CPP

 

Bc.    Bezděková Martina
         SONRISA z.ú., odborný garant

 

Mgr. Burešová Iva
         SVP HELP Uherské Hradiště, speciální pedagog

 

Mgr. Čablová (Jirka) Markéta
         SVP STŘED z.s. Třebíč, koordinátorka programů PP, speciální pedagog

 

 Mgr. et MgA. Čermáková Markéta
         CSSP - Pražské centrum primární prevence, ZŠ u sv. Štěpána Praha, školní psychologie, duševní zdraví, ADHD, psycholog

 

 Mgr. Černochová Alžběta
         Proxima Sociale o.p.s., Praha, vedoucí výchovných a vzdělávacích programů, koordinátorka programu selektivní prevence a vzdělávání pedagogů

 

Mgr. Dokládalová Bednářová Lenka
        Semiramis Nymburk, odborná ředitelka

 

Mgr. Doležal Bedřich
        DÚ a SVP Praha 4, vedoucí oddělení s adiktologickou podporou

 

 Mgr. Dymokurský Oto 
         Psycholog - diagnostika a poradenství pro děti a dospívající, Liberec

 

 Mgr. Exnerová Jírová Markéta
         
Semiramis,z.ú., Nymburk, PPRCH, rodinná terapie, gestalt terapie s dětmi, odborné vedení

 

 Mgr. Feketeová Tatiana
         
NPI ČR, ústřední metodička pro vzdělávání

 

 Mgr. Ferdová Jana
         
PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektorka programů PP,  psycholog

 

 Mgr. Fialová Helena
         
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, odborný garant, psycholog

          Freimann Petr
          
Suchej únor, z.ú.

 

  prof. Mgr. Gabrhelík Roman PhD.
         
Klinika adiktoogie 1.LF UK a VFN Praha, zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 

 Mgr. Grochal Lukáš
         
Bílý nosoreožec, o.p.s., Ostrava, koordinátor programů PP

 

 Mgr. Hendrychová Nikola
         
PPP a SPC Náchod, metodik prevence

 

 Bc. Holečková Hellen
        
NPI ČR, vedoucí oddělení metodického vedení ŠPZ, ŠPP a ústavní péče

 

 Mgr. Houšťavová Silvie
         
PPP a SPC Olomouc, vedocuí pracoviště Přerov

 

 Hruška Josef
         Do světa z.s. Strakonice, lektor primární prevence

 

 Mgr. Hubínková Markéta Dis.
         
Cesta integrace, o.p.s.   Říčany, vedoucí a lektor primárně preventivních  programů na školách, adiktolog

 

 Mgr. Chmelařová Lenka
         
PPP Praha 6, metodik prevence, psycholog

 

 Bc. Jandáč Tomáš
       
Centrum primární prevence Magdlena,o.p.s., Mníšek pod Brdy, lektor PP

 

 Mgr. Kohoutek Lukáš
        
Jules a Jim, z.ú., Praha,  předseda správní rady

 

 Mgr. Kolářová Jitka
         
Advaita,z.ú., Liberec, vedoucí Centra primární prevence, lektorka

 

 Ing. Krmelová Eliška
        
Hope4kids Praha, z.s., ředitelka

 

 Bc. Křivanová (Kozáková) Barbora DiS.
       
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové, lektorka programů dlouhodobé prevence RCH, vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 Mgr. Kubů Romana
        
Oblastní Charita JIhlava, CPP Vrakbar Jihlava, vedoucí CPP a lektor - instruktor

 

 Mgr. Kuncová Eva
        
P - centrum, CPPT Plzeň, vedoucí P - centra, koordinátorka a lektorka vzdělávání pro pedagogy

 

 Bc.  Lepková Gabriela DiS.
       
Prostor pro, o.p.s. Hradec Králové, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, lektorka preventivních programů

 

 Mgr. Macková Lenka
        
  PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektorka programů PP pro střední školy,  psycholog, rodinná terapie

 

Mgr. et Bc.  Marešová Stanislava
        
  ZŠ Schola Viva Šumperk, školní metodik prevence, speciální pedagog

 

 PeadDr. Marušková Lenka
         
PPP Praha 1,2,4, metodik prevence, psychoped

 

Mgr. Matějková Andrea
        
KÚ Moravskoslezský kraj, krajská školská koordinátorka

 

Mgr. Mázlová Jiřina
        
SOŠ a VOŠ VDF Varnsdorf, školní psycholog

 

 prof. PhDr. Miovský Michal PhD.
        
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha, přednosta kliniky, klinický psycholog

 

Mgr. Molnár Jan
        
Maják. Liberec, ředitel

 

Mgr. Musilová Jitka DiS.
        
PPP a SPC Hradec Králové, metodik prevence, psycholog

 

Mgr. Nováček Cyril
       
DD a ZŠ Horní Planá, vychovatel

 

  Mgr. Oršulíková Irena
         
PPP a SPC Olomouc, speciální pedagog, metodik prevence Přerov

 

PhDr.  Pavlas Martanová Veronika, PhD.
           PPP Praha 6, psycholožka

 

 Mgr. Pokorná Irena  
         Dům tří přání z.ú. Praha, vedoucí Centra

 

Mgr. Polák Luboš
         ZŠ pro žáky s SPCH, Praha, učitel 2. stupně

 

 Bc. Popelková Petra
       
Prostor pro, o.p.s., Hradec Králové, pracovník PP Spirála

 

Mgr. Prejdová Hana 
        PPP a SPC Šumperk, metodik prevence

 

 Mgr. Recová Vlasta
        
PPP Prostějov, psycholog

 

 Mgr. Schwarc Štefan
        
Do světa, z.s., Strakonice, ředitel

 

 PhDr. Skácelová Lenka
        
PPP Brno,  pracoviště Poradenské centrum Sládkova, vedoucí pracoviště, metodik prevence Brno-město

 

 Mgr. Sobková Michaela
        
ZŠ Pelhřimov, ŠMP, TU, speciální pedagog

 

 Bc. Et Bc. Sodomková Nikola
        
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové, lektorka dlouhodobé PP na základních školách, vzdělávání pedagogů

 

Mgr. Spurný Petr
         
AZHelp z.s., Bruntál, předseda Rady spolku

 

 Mgr. Ševčíková Pavla
         
PPP a SPC Olomouc, oblastní metodik prevence, psycholog

 

 Ing. Šmíd Petr, DiS.
        
Portus Prachatice, o.p.s., garant primární prevence, lektor kyberkriminality

 

Mgr. et Mgr. Šťastný Martin 
         PPP Brno,  pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektor programů PP

 

 Mgr. et Mgr. Tóthová Kamila DiS.
        
ZŠ Jirkov, školní psycholog

 

 Mgr. Učňová Jana
         
ZŠ a MŠ Údolí Desné, Rapotín, ŠMP, učitel aprobace matematika, anglický jazyk Bc. Václavík Petr
        
PPP Písek, vedoucí poradny, metodik prevence

 

 Mgr. Vácha Pavel
        
PPP České Budějovice, ředitel

 

Mgr. Vélová Markéta
        
DÚ a SVP Praha 4, speciální pedagog, etoped

 

Mgr. Veselý Jan PhD.
         
ředitel PREV education Brno, lektor, dramaterapeut

 

  PhDr. Vrbková Helena
        
Život bez závislostí, z.s.  Praha, ředitelka

 

 Mgr. Vyhnanovská Marie
        
PPP a SPC Vysočina, pracoviště Jihlava, Bílý kruh bezpečí Jihlava, metodik prevence, psycholog

 

PhDr. Weislová Eva
        
Proxima Sociale o.p.s., Praha, zástupce vedoucí výchovně vzdělávacích programů, koordinátor PP, lektor

 

Bc. Miroslav Zavadil DiS.
        
Semiramis, z.s., ředitel organizace

 

Mgr. Žižka Milan
        
PPP Plzeň - jih, oblastní metodik prevence