Hledat

 Mgr. Adamusová Helena 
         PPP Břeclav, metodik prevence, speciální pedagog                        

 Mgr. Baumová Kristýna
         Magdalena, o.p.s., Mníšek pod Brdy, odborná ředitelka prevence a vzdělávání              

Mgr. Barnatová Tereza DiS.
         PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova,  lektor programů PP, sociální pedagog            

Mgr. Berková Tereza
         Semiramis CPP Praha, vedoucí CPP

Bc.    Bezděková Martina
         Semiramis Hradec Králové, externí lektor PP

Mgr. Burešová Iva
         SVP HELP Uherské Hradiště, speciální pedagog

 Mgr. et MgA. Čermáková Markéta
         CSSP - Pražské centrum primární prevence, ZŠ u sv. Štěpána Praha, školní psychologie, duševní zdraví, ADHD, psycholog

 Mgr. Černochová Alžběta
         Proxima Sociale o.p.s., Praha, vedoucí výchovných a vzdělávacích programů, koordinátorka programu selektivní prevence a vzdělávání pedagogů

Mgr. Dokládalová Bednářová Lenka
         Semiramis Nymburk, odborná ředitelka

 Mgr. Dymokurský Oto 
         Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie, vysokoškolský pedagog, psycholog

 Mgr. Exnerová Jírová Markéta
        
Semiramis,z.ú., Nymburk, PPRCH, rodinná terapie, gestalt terapie s dětmi, odborné vedení
 
 Mgr. Ferdová Jana
        
PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektorka programů PP,  psycholog

 Mgr. Fialová Helena
        
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, odborný garant, psycholog

  doc. Mgr. Gabrhelík Roman PhD.
        
Klinika adiktoogie 1.LF UK a VFN Praha, zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 Mgr. Grochal Lukáš
        
Bílý nosoreožec, o.p.s., Ostrava, koordinátor programů PP

 Mgr. Havlíková Jana
        
Magistrát hl. města Prahy, krajský školský koordinátor prevence

 Mgr. Hendrychová Nikola
        
PPP a SPC Náchod, metodik prevence

 Bc. Holečková Hellen
        
NPI ČR, vedoucí oddělení vzdělávání a podpory

Mgr. Houšťavová Silvie
        
PPP a SPC Olomouc, vedocuí pracoviště Přerov

 Mgr. Hricz Miroslav
        
Prevalis, z.s.  Praha, předseda spolku

 Hruška Josef
         Do světa z.s. Strakonice, lektor primární prevence

 Mgr. Hubínková Markéta Dis.
        
Cesta integrace, o.p.s.   Říčany, vedoucí a lektor primárně preventivních  programů na školách, adiktolog

 Mgr. Chmelařová Lenka
        
PPP Praha 6, metodik prevence, psycholog

 Bc. Jandáč Tomáš
       
Centrum primární prevence Magdlena,o.p.s., Mníšek pod Brdy, lektor PP

 Mgr. Jirka Markéta
         SVP STŘED z.s. Třebíč, koordinátorka programů PP, speciální pedagog

Mgr. Kohoutek Lukáš
       
Jules a Jim, z.ú., Praha,  předseda správní rady

Mgr. Kolářová Jitka
       
Advaita,z.ú., Liberec, vedoucí Centra primární prevence, lektorka

Ing. Krmelová Eliška
       
Hope4kids Praha, z.s., ředitelka

 Bc. Křivanová (Kozáková) Barbora DiS.
       
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové, lektorka programů dlouhodobé prevence RCH, vzdělávání pedagogických pracovníků

 Mgr. Kubů Romana
        
Oblastní Charita JIhlava, CPP Vrakbar Jihlava, vedoucí CPP a lektor - instruktor

 Mgr. Kuncová Eva
        
P - centrum, CPPT Plzeň, vedoucí P - centra, koordinátorka a lektorka vzdělávání pro pedagogy

 Bc.  Lepková Gabriela DiS.
       
Prostor pro, o.p.s. Hradec Králové, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, lektorka preventivních programů

 Mgr. Macková Lenka
        
PPP Brno, pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektorka programů PP pro střední školy,  psycholog, rodinná terapie

Mgr. et Bc.  Marešová Stanislava
        
ZŠ Schola Viva Šumperk, školní metodik prevence, speciální pedagog

 PeadDr. Marušková Lenka
        
PPP Praha 1,2,4, metodik prevence, psychoped

Mgr. Matějková Andrea
        
KÚ Moravskoslezský kraj, krajská školská koordinátorka

Mgr. Mázlová Jiřina
        
SOŠ a VOŠ VDF Varnsdorf, školní psycholog

 Prof. PhDr. Miovský Michal PhD.
        
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha, přednosta kliniky, klinický psycholog

Mgr. Molnár Jan
        
Maják. Liberec, ředitel

Mgr. Musilová Jitka DiS.
        
PPP a SPC Hradec Králové, metodik prevence, psycholog

 Mgr. Oršulíková Irena
        
PPP a SPC Olomouc, speciální pedagog, metodik prevence Přerov

PhDr.  Pavlas Martanová Veronika, PhD.
           PPP Praha 6, psycholožka

 Mgr. Pokorná Irena  
         Dům tří přání z.ú. Praha, vedoucí Centra

Mgr. Polák Luboš
         ZŠ pro žáky s SPCH, Praha, učitel 2. stupně

 Bc. Popelková Petra
       
Prostor pro, o.p.s., Hradec Králové, pracovník PP Spirála

Mgr. Prejdová Hana 
        PPP a SPC Šumperk, metodik prevence

 Mgr. Recová Vlasta
        
PPP Prostějov, psycholog

 Mgr. Schwarc Štefan
        
Do světa, z.s., Strakonice, ředitel

 PhDr. Skácelová Lenka
        
PPP Brno,  pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, vedoucí pracoviště, metodik prevence Brno-město

 Mgr. Sobková Michaela
        
ZŠ Pelhřimov, ŠMP, TU, speciální pedagog

 Bc. Et Bc. Sodomková Nikola
       
Centrum primární prevence Semiramis, z.ú.  Hradec Králové, lektorka dlouhodobé PP na základních školách, vzdělávání pedagogů

 Mgr. Ševčíková Pavla
        
PPP a SPC Olomouc, oblastní metodik prevence, psycholog

 Ing. Šmíd Petr, DiS.
       
Portus Prachatice, o.p.s., garant primární prevence, lektor kyberkriminality

Mgr. et Mgr. Šťastný Martin 
         PPP Brno,  pracoviště Poradenské cetrum Sládkova, lektor programů PP

 Mgr. et Mgr. Tóthová Kamila DiS.
        
ZŠ Jirkov, školní psycholog

 Mgr. Učňová Jana
        
ZŠ a MŠ Údolí Desné, Rapotín, ŠMP, učitel aprobace matematika, anglický jazyk

 Bc. Václavík Petr
        
PPP Písek, vedoucí poradny, metodik prevence

 Mgr. Vácha Pavel
        
PPP České Budějovice, ředitel

 PhDr. Vrbková Helena
        
Život bez závislostí, z.s.  Praha, ředitelka

 Mgr. Vyhnanovská Marie
        
PPP a SPC Vysočina, pracoviště Jihlava, Bílý kruh bezpečí Jihlava, metodik prevence, psycholog

PhDr. Weislová Eva
        
Proxima Sociale o.p.s., Praha, zástupce vedoucí výchovně vzdělávacích programů, koordinátor PP, lektor

Mgr. Žižka Milan
        
PPP Plzeň - jih, oblastní metodik prevence
© 2017 OSPRCH. All Rights Reserved. Designed By A.M:.