Hledat

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování vznikla v roce 2016 jako nezávislá platforma s cílem zastřešit oblast prevence. Oficiální název společnosti v podobě zkratky je OSPRCH, z.s.

OSPRCh, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví.

Posláním OSPRCh je podporovat a všestranně se podílet na rozvoji v oblastech:

a)      sjednocení terminologie a základních odborných zdrojů,

b)     celkového zlepšování kvality programů a preventivní praxe, podpory vývoje nových tipů efektivních programů, podpory rozvoje funkčních efektivních programů, sjednocení odborných postupů, přístupů, evaluace a měření efektivity,

c)      partnerství pro vyjednávání změn na úrovni státní správy a samosprávy,

d)     podpory profesionality a řešení etických otázek v oboru,

e)      vědy, výzkumu, mezinárodní spolupráce, epidemiologie, monitoringu,

f)      zpracování odborných prohlášení, publikační činnosti, odborných  konferencí,

g)     přípravy na výkon odborných profesí v prevenci RCH, celoživotního vzdělávání.

Mezi hlavní cíle odborné společnosti patří kultivace prostředí a tvorba zázemí pro vzdělávání odborných pracovníků. Chceme podporovat rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb a posilování profesních a odborných kompetencí.OSPRCH se stal v roce 2017 členem poradního orgánu MŠMT Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování.

OSPRCH je organizačně i jinak nezávislá na státních orgánech, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.