Hledat

Příklady dobré praxe II

Ve Sborníku příkladů dobré praxe II, který vám předkládáme jsou prezentovány příklady dobré praxe z oblasti školské primární prevence, v tématech, která jsou pro aktuální, potřebná a využívaná. Předkládané příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy jsou určeny pro pedagogy, školní metodiky prevence, třídní učitele i odborníky v oblasti PPRCH k využití v praxi s cílovou skupinou žáků 1. i 2. stupně ZŠ a žáků SŠ.

Sborník vznikl, jako aktivita projektu podpořeného MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti PPRCH a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.