Hledat

Kolegové z Kliniky adiktologie 1.LF UK ve spolupráci s PEDF UK a FF UK připravili online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), který pedagogům může pomoci rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami.  K aktivitám jsou již připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

 TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. Více informací najdete na stránkách:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11640&locale=cz

https://www.adiktologie.cz/file/1017/zprava-sepa-rsr-kad-1lfuk-9-12-2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=nrO9WwHuK9k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Ysa7WvOKs_Q&feature=youtu.be

 

V Příkladech dobré praxe najdete nově odkaz na metodická videa pro pedagogy, která natočilo olomoucké P- centrum, Centrum primární prevence.

Program "DOBRONAUTI: Zpátky v čase" je preventivní program z oblasti všeobecné specifické prevence, zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktních až krizových situací v třídních kolektivech uvedené cílové skupiny. Odborná společnost pro prevenci rizikového chování od počátku podporuje záměr vývoje tohoto unikátního programu.

Podkategorie