Hledat

Přidáváme do příkladů dobré praxe projekt, který realizuje PROSTOR PRO, o.p.s. z Hradce Králové. Zaměřuje se na téma šikany ve školním prostředí. Nabízí informace pro rodiče i pedagogy. Více najdete na webových stránkách  projektu.

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na členskou schůzi Odborné společnosti. Proběhne opět v rámci celostátní konference PPRCH v Praze, pondělí 18. 10. 2021, Malý sál 2,  konferenční blok od 13:00 do 15:00  hodin. 

Přístup pro členy, kteří se neúčastní samotné konference, je zajištěn.

PPP a SPC Hradec Králové pořádá konferenci Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících, která odstartuje projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.

Konference se uskuteční 30. 9. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245, Hradec Králové.

Pro účast na konferenci se zaregistrujte na  https://www.poradenstvikhk.cz/dusevnizdravi/

Více informací najdete také na sociálních sítích ZDE

Projekt je financován z fondů EHP a Norska. Program zdraví.

Na stránkách prevence-info.cz v odkazu PREVENCE KONTAKTY najdete aktualizované kontakty na krajské metodiky prevence a příslušné OMPPP.

Kolegové z Kliniky adiktologie 1.LF UK ve spolupráci s PEDF UK a FF UK připravili online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), který pedagogům může pomoci rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami.  K aktivitám jsou již připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

 TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113

Podkategorie