Hledat

OSPRCH z.s. převzal záštitu nad materiálem pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, který vznikl ve spolupráci pražských organizací - mateřské školy a jeslí Bambíno, základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.
Seznámit se s ním můžete zde česká verze / anglická verze.

Nabízíme platformu pro odkazování na příklady dobré praxe konkrétních aktivit v oblasti programů primární prevence vznikajících jako reakce na současnou situaci.
V menu v odkazu „Příklady dobré praxe“ zveřejňujeme odkazy zaslané jednotlivými organizacemi.

Jako odborníci z oblasti prevence rizikového chování uvažujeme nad tím, jak bude vypadat situace po znovuotevření škol. Představujeme si střet různorodých přání, očekávání a potřeb dětí na straně jedné, učitelů na straně druhé.
Považujeme za důležité, upozornit na ta největší rizika, která vyplývají právě z rozdílnosti v očekávání, co nastane, až škola opět začne.
Odkaz na celé sdělení zde

28.2.2020

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s premiérou filmu V síti: Za školou považuji za nutné se distancovat od prohlášení zveřejněném 26. 2. 2020 jménem A.N.O, OSPRCH a ČAA.

OSPRCH byl k tomuto prohlášení připojen ukvapenou iniciativou, bez projednání s Radou společnosti a diskusí v rámci členské základny.

Snímek vzbudil kontraverzní emoce a diskuse mezi pedagogickou i odbornou veřejností, OSPRCH naopak propaguje zveřejněnou metodiku pro pedagogy k využití v rámci zasazení do kontinuálních a komplexních preventivních programů na škole. OSPRCH považuje za podstatné především to, jak na projekci filmu navazovat ve výuce, jakým způsobem vést s žáky diskusi ke klíčovým tématům. To vše předpokládá také spolupráci škol s rodičovskou veřejností a citlivý přístup pro výběr cílových skupin žáků

SNN ČLS JEP - Společnost pro návykové nemoci, České lékařské společnosti J.E. Purkyně
OSPRCH - Odborná společnost pro prevenci rizikového chování
A.N.O. - Asociace nestátních organizací
ČAA - Česká asociace adiktologů
AT Sekce Psychiatrické společnosti
 

Vzhledem k tomu, že podpora rozvoje, zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb patří mezi priority naší činnosti, vydáváme společně s dalšími odbornými společnostmi toto stanovisko

Podkategorie