Hledat

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. Více informací najdete na stránkách:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11640&locale=cz

https://www.adiktologie.cz/file/1017/zprava-sepa-rsr-kad-1lfuk-9-12-2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=nrO9WwHuK9k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Ysa7WvOKs_Q&feature=youtu.be

 

V Příkladech dobré praxe najdete nově odkaz na metodická videa pro pedagogy, která natočilo olomoucké P- centrum, Centrum primární prevence.

Program "DOBRONAUTI: Zpátky v čase" je preventivní program z oblasti všeobecné specifické prevence, zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktních až krizových situací v třídních kolektivech uvedené cílové skupiny. Odborná společnost pro prevenci rizikového chování od počátku podporuje záměr vývoje tohoto unikátního programu.

Zveme Vás na členskou schůzi Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování.

Podle původního plánu měla probíhat jako každoročně, formou uzavřeného workshopu v rámci celorepublikové konference PPRCH. S ohledem na nastavená epidemiologická opatření bude schůze
 realizována on-line.
Termín a čas zůstává dle uveřejněného programu konference – pondělí 19. 10. 2020 ve 12:15 hodin.          O podrobnostech připojení budete informováni mailem.

Podkategorie