Hledat

Jako odborníci z oblasti prevence rizikového chování uvažujeme nad tím, jak bude vypadat situace po znovuotevření škol. Představujeme si střet různorodých přání, očekávání a potřeb dětí na straně jedné, učitelů na straně druhé.
Považujeme za důležité, upozornit na ta největší rizika, která vyplývají právě z rozdílnosti v očekávání, co nastane, až škola opět začne.
Odkaz na celé sdělení zde

28.2.2020

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s premiérou filmu V síti: Za školou považuji za nutné se distancovat od prohlášení zveřejněném 26. 2. 2020 jménem A.N.O, OSPRCH a ČAA.

OSPRCH byl k tomuto prohlášení připojen ukvapenou iniciativou, bez projednání s Radou společnosti a diskusí v rámci členské základny.

Snímek vzbudil kontraverzní emoce a diskuse mezi pedagogickou i odbornou veřejností, OSPRCH naopak propaguje zveřejněnou metodiku pro pedagogy k využití v rámci zasazení do kontinuálních a komplexních preventivních programů na škole. OSPRCH považuje za podstatné především to, jak na projekci filmu navazovat ve výuce, jakým způsobem vést s žáky diskusi ke klíčovým tématům. To vše předpokládá také spolupráci škol s rodičovskou veřejností a citlivý přístup pro výběr cílových skupin žáků

SNN ČLS JEP - Společnost pro návykové nemoci, České lékařské společnosti J.E. Purkyně
OSPRCH - Odborná společnost pro prevenci rizikového chování
A.N.O. - Asociace nestátních organizací
ČAA - Česká asociace adiktologů
AT Sekce Psychiatrické společnosti
 

Vzhledem k tomu, že podpora rozvoje, zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb patří mezi priority naší činnosti, vydáváme společně s dalšími odbornými společnostmi toto stanovisko

Evropská společnost  pro výzkum prevence (EUSPR) zveřejnila na svých webových stránkách svůj postoj k neúčinným a potenciálně škodlivým přístupům v primární prevenci užívání návykových látek. Jako nejvíce signifikantní příklad uvádí Revolution Train. Kromě jiného zde uvádí, že je to preventivní strategie, která namísto studií účinnosti staví svou prodejní taktiku na míře spokojenosti a objemu diseminace. Více můžete číst na tomto odkazu
http://euspr.org/position-euspr-on-harmful-approaches/
text přeložen zde

Podkategorie

© 2017 OSPRCH. All Rights Reserved. Designed By A.M:.