Hledat

15. října 2018 proběhla členská schůze OSPRCH.

 

Podrobný zápis je k dispozici ke stažení zde.

Další členská schůze se bude konat v březnu 2019
na Klinice adiktologie v Praze. Konkrétní termín upřesníme s dostatečným předstihem

OSPRCH dlouhodobě podporuje úsilí o zlepšení pracovních podmínek školních metodiků prevence, kromě jiného také snížení přímé vyučovací povinnosti. Zástupci OSPRCHu se zasadili o to, aby byl tento požadavek zapracovaný do Národní strategie PPRCH na období 2019 – 2027 a Akčního plánu. V současné době také podporujeme a sdílíme odkaz na petici směrovanou na MŠMT.
Odkaz na petici

Podkategorie