Hledat

Evropská společnost  pro výzkum prevence (EUSPR) zveřejnila na svých webových stránkách svůj postoj k neúčinným a potenciálně škodlivým přístupům v primární prevenci užívání návykových látek. Jako nejvíce signifikantní příklad uvádí Revolution Train. Kromě jiného zde uvádí, že je to preventivní strategie, která namísto studií účinnosti staví svou prodejní taktiku na míře spokojenosti a objemu diseminace. Více můžete číst na tomto odkazu
http://euspr.org/position-euspr-on-harmful-approaches/
text přeložen zde

V rámci Odborné společnosti prevence rizikového chování vznikla v roce 2018 pracovní skupina Etické aspekty primární prevence. Byla vytvořena na základě dlouhodobé absence jakýchkoliv etických zásad pracovníků primární prevence. Členové interní pracovní skupiny se tedy pustili do tvorby zatím neexistujícího etického kodexu, který by do budoucna mohl být základem pro udržení alespoň základních etických zásad naší profese. Při jeho tvorbě jsme čerpali inspiraci z našich zkušeností, odborných potřeb, ale také z již existujících českých i zahraničních odborných etických kodexů.
Ke stažení zde

Téma: Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality 
Datum konání: 7.-8.10.2019
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Podrobný program konference  zde

Podkategorie